Sluit account
Ga verder met winkelen

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Onze algemene voorwaarden

Als u zich voor een van onze cursussen wil inschrijven wordt u gevraagd de Algemene voorwaarden van Lato door te lezen. Zodra u zich inschrijft voor een cursus of een om een andere dienst vraagt betekent dit automatisch dat u de voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Een kort overzicht van de context – paragrafen

 1. Interesse?
 2. Inschrijving
 3. Betaling
 4. Voorwaarden voor annulering en restitutie 1. Annulering door een deelnemer 2. Annulering door Lato
 5. Plaatsing
 6. Aanwezigheid
 7. Evaluatie
 8. Intellectueel eigendom/Copyright
 9. Feestdagen
 10. Vervanging van docent/ trainer
 11. Privacy
 12. Weigering van toelating tot een cursus
 13. Deelnemersverantwoordelijkheid gedurende cursussen en evenementen
 14. Lessen 1. Privé & Semi-privé lessen / Betalings- en Annuleringsvoorwaarden 2. Online lessen
 15. Culturele presentaties (“Griekse tradities”, “Ontdek onbekend Griekenland”)
 16. Kookworkshops
 17. Geld terug Garantie – Voorwaarden

1. Interesse?

 • Als u interesse heeft in een van Lato’s Griekse cursussen of activiteiten, maar meer informatie hebben voordat u zich inschrijft kunt u direct contact met ons opnemen.
 • Blijk van belangstelling vervangt de inschrijving niet en is niet voldoende om een plaats te garanderen. Om deze reden is het noodzakelijk het registratieformulier in te vullen dat u op griekse-les.nl vindt of via de link Nu inschrijven onder de cursus van uw keuze.

2. Inschrijving

 • Inschrijven kan door het invullen en versturen van het speciale formulier dat u vindt op griekse-les.nl of via de link onder de cursus van uw keuze. Na het verzenden van het formulier ontvang je een bevestigingsmail, je factuur en alle benodigde informatie over je cursus. • Nieuwe inschrijvingen kunnen tot het begin van een cursus worden gedaan en een plaats is alleen gereserveerd als u een registratieformulier invult. • Als u zich om welke reden dan ook wilt inschrijven maar later wilt starten, neem dan vóór de startdatum contact met ons op en maak dit aan ons bekend voordat u het inschrijfformulier opstuurt. • Lato probeert in de regel alle in het programma genoemde groepscursussen aan te bieden, ook als het aantal deelnemers niet voldoende is. Soms is dit echter niet mogelijk. In dat geval worden de cursisten geïnformeerd over de beschikbare mogelijkheden.

3. Betaling

 • Het door Lato opgegeven cursusgeld is exclusief cursusmateriaal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Cursuskosten staan ​​vermeld op het jaarprogramma van Lato en daarnaast op het registratieformulier.
 • Cursusgeld wordt vooraf betaald met behulp van de iDeal-betaalmethode, aan het einde van het inschrijfformulier.
 • Betaling in gedeelten is alleen mogelijk voor jaarcursussen. Neem in dit geval contact met ons op.
 • Voor privé- of semi-privélessen, zie paragraaf 14 (privé- en semi-privélessen / betalings- en annuleringsbeleid)
 • Er is vanaf het begin een afspraak en de betaling vindt plaats op de manier zoals daar beschreven staat. Betaling geschiedt online, via de betalingsmogelijkheden die vermeld worden in het formulier of contant. Om gebruik te maken van de contante optie, neem dan contact met ons op en regel de inschrijving via een e-mail.
 • Betaalt uw werkgever het cursusgeld? In dat geval kunnen we hem/haar rechtstreeks een factuur sturen. Wij hebben dan schriftelijke toestemming van hem/haar nodig, evenals zijn/haar factuuradres en details.
 • Als er bij inschrijving geen schriftelijke toestemming van uw werkgever beschikbaar is, dient u het cursusgeld zelf te betalen, vervolgens kan de officiële factuur bij de werkgever worden ingediend.

4. Annuleringsvoorwaarden en terugbetalingen

4.1. Annulering door een deelnemer.

 • Alleen schriftelijke annuleringen via het contactformulier kunnen worden geaccepteerd.
 • Als een cursist de cursus annuleert tot 10 werkdagen vóór de startdatum van de cursus, wordt € 55, – administratiekosten/annuleringskosten in mindering gebracht op het te restitueren cursusgeld. Minder dan 10 werkdagen vóór aanvang van een cursus is er GEEN restitutie van kosten mogelijk.
 • Cursusgelden kunnen in de regel niet worden overgedragen om de betaling voor een cursus in een andere periode/semester of academisch jaar te dekken. Een optie is om de cursusgelden over te dragen naar privélessen, maar u dient altijd contact met ons op te nemen voor een speciale overeenkomst.

4.2. Annulering door Lato.

 • Lato behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren als er niet genoeg deelnemers zijn. We doen altijd ons best om een alternatief te bieden. Als er geen bevredigend alternatief is, zal Lato het cursusgeld volledig terugbetalen.
 • Alle administratieve vragen dienen via het contactformulier aan Lato te worden gesteld.

5. Plaatsing

 • Voordat u met uw lessen begint, wordt het ten zeerste aanbevolen om jouw niveau te evalueren en een plaatsingstest te doen. Een plaatsingstoets bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Aan het einde van je test zal de instructeur het met jou evalueren – live of online – en hij zal je meer informatie geven over je niveau.
 • De kosten van een plaatsingstest bedragen €20, maar dit bedrag wordt bij inschrijving in mindering gebracht op het cursusgeld.
 • Als je niveau absoluut beginner is, is er geen plaatsingstest nodig.
 • Als een student het niet eens is met de evaluatie van de leraar en hij/zij erop staat om zich bij een hoger niveau aan te sluiten, kan hij/zij dit op eigen verantwoordelijkheid doen. Zie ook Veelgestelde vragen

6. Aanwezigheid

 • Cursisten worden geacht met regelmaat aan de lessen deel te nemen. In geval van afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de cursist zelf om de gemiste stof in te halen. De docent heeft geen verplichting de cursisten privé in te lichten. Maar je kunt altijd contact opnemen met je leraar en hem vragen je te informeren over de stof die je nodig hebt om te studeren.
 • Als je wat extra vragen hebt over onderwerpen die tijdens je afwezigheid aan bod kwamen, kun je je docent daarover vragen tijdens de pauze of aan het einde van de les.

7. Evaluatie

 • Evaluaties vinden altijd plaats in een privégesprek en niet in het openbaar. Ze vinden altijd plaats voorafgaand of na afloop van een les.

8. Intellectueel eigendom

 • Materialen uitgereikt tijdens de cursus zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door cursisten van Lato. Cursisten worden geacht het door copyright beschermde materiaal te respecteren. Niets van het materiaal, geheel of gedeeltelijk, mag daarom gekopieerd of naar derden verzonden worden, in geen enkele vorm of wijze, gedrukt, gekopieerd, met microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

9. Feestdagen

 • De cursussen volgen altijd de officiële algemene feestdagen. Eveneens zullen er geen lessen worden gegeven gedurende de Orthodoxe Grote Week (de week voorafgaand aan Orthodox Pasen) en het Orthodox Paasfeest. Om deze reden is het van absoluut belang het gedetailleerde programma te bekijken voor het gehele semester die te vinden is in het drop-downmenu “Lees meer” van de cursussen op griekse-les.nl.

10. Vervanging van docent of trainer

 • Lato is ten alle tijden gemachtigd een docent/trainer te vervangen door een andere docent/trainer in geval van ziekte of om andere onvoorziene redenen. In het geval er geen vervangende docent/trainer beschikbaar is heft Lato het recht de specifieke les/lessen te annuleren en is verplicht deze gedurende de cursus of aan het eind daarvan in te halen. Cursisten worden altijd van de situatie op de hoogte gebracht en er wordt serieus rekening gehouden met hun mening en belangen.

11. Privacy

 • Lato behoudt zich het recht voor om tijdens de lessen foto’s te maken voor promotionele doeleinden. • Als een student het hier niet eens mee is, dient hij/zij dit vooraf aan de docent mee te delen. • Alle klantinformatie die aan Lato wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en wordt niet aan derden verstrekt.

12. Weigering van toelating tot een cursus

 • In geval van wanbetaling behoudt Lato zich het recht voor toelating tot de cursus te weigeren. Wanbetaling houdt in het weigeren de cursusgelden geheel of gedeeltelijk tijdig te voldoen. Ook het schenden van de orde en veiligheidsvoorschriften, zoals die worden vastgesteld door de algemene voorwaarden van Lato of door de locatie waar de cursussen worden gegeven, kunnen reden zijn tot weigering van toelating tot een cursus.

13. Deelnemersverantwoordelijkheid gedurende cursussen en evenementen

 • Deelname aan Lato’s cursussen, activiteiten en evenementen geschiedt altijd op eigen risico. Lato accepteert geen verantwoordelijkheid voor ongelukken of letsel, ontstaan tijdens Lato’s cursussen, activiteiten of evenementen. Deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid.

14. Lessen

14.1. Prive & Semi Prive lessen- Betalings- & Annulerigsvoorwaarden

Bij Lato bestaat altijd de mogelijkheid lessen alleen of met een kleine groep vrienden te volgen, waardoor het tempo en de lesbehoeften zelf bepaald kunnen worden. Privé- of semi-privélessen worden ook online aangeboden via Zoom.

14.1a. 1 op 1 lessen (privé)

 • Neem contact met ons op om u onze tarieven en meer informatiemateriaal over onze privé- of semi-privélessen toe te sturen.
 • Voor lessen van een (1) uur worden alle reiskosten van de docent binnen Amsterdam bovenop de lesprijs doorbelast. Voor lessen van anderhalf (1 ½) uur en langer worden geen reiskosten binnen Amsterdam berekend.
 • Reiskosten buiten Amsterdam worden altijd doorberekend, tenzij anders wordt afgesproken.
 • Een pakket van tien (10) lessen of minder dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor de datum van de eerste les volledig betaald te zijn. Voor een pakket van meer dan vijftien (15) lesuren is gespreide betaling mogelijk.
 • Voor alle lessen, zowel de groeps- als de privélessen geldt de stelregel van tijdige annulering. Dat betekent dat een les minimaal vierentwintig (24) uur voor de les geannuleerd dient te worden om te verplaatsen naar een andere datum. Een les kan geannuleerd worden via e-mail of tekstbericht (messenger, sms). In andere gevallen wordt de gemiste les doorberekend zonder dat de verplichting voor Lato bestaat deze les te verzetten.

14.1b. Lessen met een groep vrienden

 • Semi privé lessen, oftewel lessen met een groep vrienden, vinden plaats op een locatie naar keuze of online.
 • Een gewone groep telt maximaal drie (3) deelnemers. Voor groepen van vier (4) of meer deelnemers gelden speciale prijzen. Neem contact met ons op om u een offerte te sturen.
 • Een pakket van tien (10) lessen of minder dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor de datum van de eerste les volledig betaald te zijn. Voor een pakket van meer dan vijftien (15) lesuren is gespreide betaling mogelijk.
 • Voor alle lessen, zowel de groeps- als de privé lessen geldt de stelregel van tijdige annulering. Dat betekent dat een les minimaal vierentwintig (24) uur voor de les geannuleerd dient te worden om te verplaatsen naar een andere datum. Een les kan geannuleerd worden via e-mail of tekstbericht (messenger, sms). In andere gevallen wordt de gemiste les doorberekend zonder dat de verplichting voor Lato bestaat deze les te verzetten.
 • In geval een of meer deelnemers van de groep na aanvang van de cursus voortijds stoppen word ter geen lesgeld geretourneerd.

  14.2. Online lessen

 • annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.
 • Als u laat bent, zal de docent 15 minuten wachten. Na 15 minuten verlaat de docent het virtuele klaslokaal en wordt uw les in rekening gebracht.
 • Houd er rekening mee dat u een snelle internetverbinding nodig heeft. Als de verbinding echter niet tot stand komt en u binnen de volgende 5 minuten geen verbinding kunt maken, regelt u een andere dag om de les te voltooien.
 • Als u met een technisch probleem wordt geconfronteerd, neem dan direct contact op met uw docent. Wij raden u daarom ten zeerste aan om iets eerder in uw virtuele klaslokaal te komen, indien u wenst met uitgeschakelde video en geluid.

15. Culturele presentaties (“Griekse tradities”, “Ontdek onbekend Griekenland”)

 • Volledige betaling van de gekozen diensten dienen minimaal tien (10) dagen voor activiteitsdatum te geschieden.
 • Bij annuleringen tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de activiteit wordt een bedrag van vijftien (15) procent ingehouden van de betaling voor administratie/annuleringskosten. Bij annulering minder dan zeven (7) werkdagen voor aanvang van de activiteit is geen restitutie van vergoedingen of overdracht van vergoedingen mogelijk.

16. Kookworkshops

 • Volledige betaling van de gekozen diensten dienen minimaal zeven (7) dagen voor cursusdatum te geschieden.
 • Bij annuleringen tot vijf (5) werkdagen voor aanvang van de activiteit wordt een bedrag van vijftien (15) procent ingehouden van de betaling voor administratie/annuleringskosten. Bij annulering minder dan vijf (5) werkdagen voor aanvang van de activiteit is GEEN restitutie van vergoedingen of overheveling van vergoedingen mogelijk.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen betaalde bedragen overgeveld worden om een andere activiteit te betalen die in hetzelfde semester of dezelfde periode plaatsvindt. Dit is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van Lato. Dit betekent niet dat Lato verplicht is met overheveling akkoord te gaan.
 • Lato wijst er nadrukkelijk op dat deelname aan “Lato meets Olive kookworkshops” op eigen initiatief geschied en voor eigen verantwoordelijkheid. Voor ongevallen of letsel ontstaan tijdens de workshop accepteert Lato geen enkele verantwoordelijkheid. Deelnemers dragen zelf de volledige verantwoordelijkheid.

17. Geld terug Garantie 

Tot op heden zijn wij er trots op te kunnen zeggen dat wij alleen maar tevreden studenten hebben, reden waarom wij de lat hoger leggen en er zeker van zijn dat u veel plezier van onze lessen zult hebben. Zo niet, dan geven wij uw geld terug. Zie de voorwaarden hieronder. Voorwaarden
 • De “Geld terug garantie” is alleen van toepassing op groepslessen (Normaal, Intensief, Conversatie), niet voor privé of semi privé lessen.
 • De cursist dient de eerste twee lessen van de cursus waarvoor hij/zij ingeschreven staat volledig bijgewoond te hebben, niet gedeeltelijk.
 • Het verzoek om teruggave dient binnen drie (3) werkdagen na de tweede les ingediend te zijn en in ieder geval voor de derde (3e) les.
 • De cursist dient het formulier* in te vullen en ofwel via e-mail naar lato te sturen ofwel te overhandigen aan zijn/haar docent of een van Lato’s medewerkers.
 • De verzenddatum van de e-mail moet binnen de voorgeschreven drie (3) dagen liggen. In het geval het formulier persoonlijk overhandigd wordt zal de ontvangende persoon – in aanwezigheid van de cursist – duidelijk de datum en tijd van ontvangst op het formulier schrijven en met de cursist medeondertekenen. Als het via email wordt verzonden, is de datum van de verzonden email voldoende.
 • Het cursusgeld wordt binnen drie (3) dagen teruggestort.
* Het formulier kan worden opgevraagd bij een medewerker van Lato of via deze link.