Onze Algemene Voorwaarden

Als je je voor een van onze cursussen wil inschrijven word je gevraagd de Algemene voorwaarden van Lato door te lezen.
Zodra je je inschrijft voor een cursus of een om een andere dienst vraagt betekent dit automatisch dat je met de voorwaarden akkoord gaat.

1. Inschrijving
2. Betaling
3. Voorwaarden voor annulering en restitutie
4. Plaatsing
5. Aanwezigheid
6. Intellectueel eigendom
7. Evaluatie
8. Vakanties en vrije dagen
9. Vervanging van docent
10. Privacy
11. Weigering van toegang
12. Deelnemersverantwoordelijkheid gedurende cursussen en evenementen

Bijzondere regelingen.

 1. Culturele presentaties (“Griekse Tradities”, “Ontdek onbekend Griekenland”)
 2. Kookworkshops
 3. Privé & Semi-privé lessen/betaling en annuleringsvoorwaarden
 4. Geld-terug garantie

1. Inschrijving

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier dat je vindt op griekse-les.nl in te vullen en in te dienen. Na het indienen zul je een e-mail ontvangen met daarin alle informatie over de cursus of dienst die je hebt geselecteerd, alsmede, indien je niet voor iDEAL hebt gekozen, het bankrekeningnummer waarnaar je verzocht wordt het totaalbedrag voor de cursus/dienst over te maken. Je kunt je inschrijven tot de aanvang van de cursus. De laatste twintig (20) dagen voor aanvang van een cursus/dienst kunnen inschrijvingen alleen plaatsvinden indien er directe betaling van de gelden voor de betreffende cursus/dienst plaatsvindt. Als je om een specifieke reden later wilt instromen dien je via e-mail contact op te nemen met Lato. Door het ingevulde inschrijfformulier in te dienen verplicht je je het volledige bedrag voor de cursus/dienst te betalen. (Cursusgelden staan vermeld op griekse-les.nl). Inschrijving is niet voldoende om verzekerd te zijn van een plaats. Dat betekent dat er geen plaats in een cursus/dienst wordt gereserveerd als er geen betaling heeft plaatsgevonden. Cursussen vangen alleen aan indien een voldoende aantal deelnemers zijn ingeschreven. Als het aantal ingeschreven deelnemers hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen zal er een wachtlijst worden geopend en worden alle op deze lijst ingeschreven personen geïnformeerd over de verschillende opties.

2. Betaling

Cursus kosten zoals vermeld door Lato zijn exclusief cursusmaterialen, tenzij expliciet anders vermeld. Cursus kosten staan vermeld op https://griekse-les.nl en aanvullend in de bevestigings e-mail die je ontvangt na verzending Volledige betaling van de cursus kosten dient te geschieden uiterlijk twintig (20) dagen voor aanvang van de cursus. Dit betekent dat betaling in termijnen mogelijk is, maar dat de laatste deelbetaling uiterlijk twintig (20) dagen voor aanvang van de cursus plaatsgevonden dient te hebben. Betaling is mogelijk middels overschrijving of contant. Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden zonder volledige betaling. Indien jouw werkgever voor   de cursus betaald kunnen wij de rekening rechtstreeks naar hem/haar verzenden. In dat geval dien je ons een schriftelijke toestemming van jouw werkgever te verstrekken, alsmede het correcte factuuradres en details. Als je geen schriftelijke toestemming van jouw werkgever hebt op het moment van inschrijving dien je zelf de kosten te betalen, wij kunnen je dan wel een factuur verstrekken die je bij jouw werkgever kunt indienen.

3. Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden

 1. Annulering door de cursist.
  Alleen schriftelijke annuleringen naar latocultuurcentrum@gmail.com worden geaccepteerd. Indien de annulering tot tien (10) werkdagen voor de aanvang van de cursus plaatsvindt worden € 55,00 administratie/annuleringskosten in rekening gebracht. Als de annulering tien (10) werkdagen of minder voor de aanvang van de cursus plaatsvindt is er geen restitutie of overheveling van de cursusgelden naar een andere cursus meer mogelijk. Cursusgelden kunnen niet overgeheveld worden om de kosten van een cursus in een ander semester/academisch jaar te betalen, het is echter wel mogelijk de cursusgelden over te hevelen naar privé lessen, echter alleen na speciale overeenkomst met Lato.
 2. Annulering door Lato.
  Lato behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. Wij doen in dat geval onze uiterste best een passend alternatief aan te bieden. Indien er geen passend alternatief is restitueert Lato volledig het betaalde cursusgeld. Alle administratieve vragen dienen via e-mail aan Lato gesteld te worden en niet via de docenten.

4. Plaatsing

Plaatsing (niveau bepaling) voor een cursus wordt bepaald door middel van een interview. Indien een cursist het niet eens is met de beslissing van de docent ten aanzien van zijn/haar niveau kan er ook een geschreven test gedaan worden om het niveau van de student te bepalen. Als een student erop staat deel te nemen aan een cursus die niet van zijn/haar niveau is kan dat, echter volledig op eigen verantwoordelijkheid.

5. Aanwezigheid

Cursisten worden geacht met regelmaat aan de lessen deel te nemen. In geval van afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de cursist zelf om de gemiste stof in te halen. De docent heeft geen verplichting de cursisten privé in te lichten, hij/zij  kan er echter wel voor kiezen dit uit eigen wil te doen.

6. Intellectueel eigendom

Materialen uitgereikt tijdens de cursus zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door cursisten van Lato. Cursisten worden geacht het door copyright beschermde materiaal te respecteren. Niets van het materiaal, geheel of gedeeltelijk, mag daarom gekopieerd of naar derden verzonden worden, in geen enkele vorm of wijze, gedrukt, gekopieerd, met microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Evaluatie

Evaluaties vinden altijd plaats in een privé gesprek en niet in het openbaar. Ze vinden altijd plaats vorafgaand of na afloop van een les.

8. Feestdagen

De cursussen volgen altijd de officiele algemene feestdagen. Eveneens zullen er geen lessen worden gegeven gedurende de Orthodoxe Grote Week (de week voorafgaand aan Orthodox Pasen) en het Orthodox Paasfeest. Om deze reden is het van absoluut belang het gedetailleerde programma te bekijken met alle informatie over dagen en tijden voor het gehele semester. Dit programma is op de website van Lato (griekse-les.nl) te vinden.

9. Vervanging van docent of trainer

Lato is ten alle tijden gemachtigd een docent/trainer te vervangen door een andere docent/trainer in geval van ziekte of om andere onvoorziene redenen. In het geval er geen vervangende docent/trainer beschikbaar is heft Lato het recht de specifieke les/lessen te annuleren en is verplicht deze gedurende de cursus of aan het eind daarvan in te halen.

10. Privacy

Lato behoud zich het recht voor reserves the right to take photos of students taking part in her courses for promotional purposes. If a student disagrees he/she should tell the teacher beforehand. All client information provided to Lato is strictly confidential and will not be provided to third parties.

11. Weigering van toelating tot de cursus

In geval van wanbetaling behoudt Lato zich het recht voor toelating tot de cursus te weigeren. Wanbetaling houdt in het weigeren de cursusgelden geheel of gedeeltelijk tijdig te voldoen. Ook het schenden van de orde en veiligheidsvoorschriften, zoals die worden vastgesteld door de algemene voorwaarden van Lato of door de locatie waar de cursussen worden gegeven.

12. Deelnemersverantwoordelijkheid gedurende cursussen en evenementen

Deelname aan Lato’s cursussen, activiteiten en evenementen geschiedt altijd op eigen risico. Lato accepteert geen verantwoordelijkheid voor ongelukken of letsel, ontstaan tijdens Lato’s cursussen, activiteiten of evenementen. Deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid.

*Dit zijn de algemene voorwaarden.
Voor andere diensten (“Culturele presentaties”, “Ontdek onbekend Griekenland”, Kookworkshops) gelden aanvullende voorwaarden. Deze vindt u hieronder.

Speciale regelingen 

13. Culturele presentaties(“Griekse tradities”, “Ontdek onbekend Griekenland”)

 • Volledige betaling van de gekozen diensten dienen minimaal tien (10) dagen voor activiteitsdatum te geschieden.
 • Bij annuleringen tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de activiteit of activiteitenreeks wordt een bedrag van vijftien (15) procent ingehouden van de betaling voor administratie/annuleringskosten. Bij annulering minder dan zeven (7) werkdagen voor aanvang van de activiteit of activiteitenreeks wordt een bedrag van honderd (100) procent ingehouden van de betaling voor administratie/annuleringskosten. Ook is het dan niet mogelijk het betaalde bedrag over te boeken naar een andere cursus/activiteit. 
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen betaalde bedragen overgeboekt worden om een andere activiteit te betalen die in het zelfde semester of dezelfde periode plaatsvindt. Dit is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van Lato. Dit betekent niet dat Lato verplicht is met overboeking akkoord te gaan.

14. Kookworkshops

 • Volledige betaling van de gekozen diensten dienen minimaal zeven (7) dagen voor cursusdatum te geschieden.
 • Bij annuleringen tot vijf (5) werkdagen voor aanvang van de activiteit of activiteitenreeks wordt een bedrag van vijftien (15) procent ingehouden van de betaling voor administratie/annuleringskosten. Bij annulering minder dan vijf (5) werkdagen voor aanvang van de activiteit of activiteitenreeks wordt een bedrag van honderd (100) procent ingehouden van de betaling voor administratie/annuleringskosten. Ook is het dan niet mogelijk het betaalde bedrag over te boeken naar een andere cursus/activiteit.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen betaalde bedragen overgeboekt worden om een andere activiteit te betalen die in het zelfde semester of dezelfde periode plaatsvindt. Dit is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van Lato. Dit betekent niet dat Lato verplicht is met overboeking akkoord te gaan. 
 • Lato wijst er nadrukkelijk op dat deelname aan “Lato meets Olive kookworkshops” op eigen initiatief geschied en voor eigen verantwoordelijkheid. Voor ongevallen of letsel ontstaan tijdens de workshop accepteert Lato geen enkele verantwoordelijkheid. Deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid.

15. PRIVE & SEMI PRIVE LESSEN – BETALINGS- & ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij Lato bestaat altijd de mogelijkheid lessen alleen of met een kleine groep vrienden te volgen, waardoor het tempo en de lesbehoeften zelf bepaald kunnen worden.

1. 1 op 1 lessen (privé)

 • De prijs van de lessen hangt af van verschillende factoren. Neem contact met ons op een een persoonlijk aanbod te ontvangen.
 • Voor lessen van een (1) uur worden alle reiskosten van de docent binnen Amsterdam bovenop de lesprijs doorbelast. Voor lessen van anderhalf (1 ½) uur en langer worden geen reiskosten binnen Amsterdam berekend.
 • Reiskosten buiten Amsterdam worden altijd doorberekend, tenzij anders wordt afgesproken.
 • Een pakket van tien (10) lessen of minder dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor de datum van de eerste les volledig betaald te zijn. Voor een pakket van meer dan vijftien (15) lesuren is gespreide betaling mogelijk.
 • Voor alle lessen, zowel de groeps- als de privé lessen geldt de stelregel van tijdige annulering. Dat betekent dat een les minimaal vierentwintig (24) uur voor de les geannuleerd dient te worden om te verplaatsen naar een andere datum. Een les kan geannuleerd worden via e-mail of tekstbericht (messenger, sms).
  In andere gevallen wordt de gemiste les doorberekend zonder dat de verplichting voor Lato bestaat deze les te verzetten.

2. Lessen met een groep vrienden

 • Semi privé lessen, oftewel lessen met een groep vrienden, vinden plaats op een locatie naar keuze.
 • Een gewone groep telt maximaal drie (3) deelnemers. Voor groepen van vier (4) of meer deelnemers gelden speciale prijzen. Neem contact met ons op om de tarieven te ontvangen. A common group is until 3 students. For groups of 4 students or more special rates apply. Contact Us in order to send you our rates.
 • Een pakket van tien (10) lessen of minder dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor de datum van de eerste les volledig betaald te zijn. Voor een pakket van meer dan vijftien (15) lesuren is gespreide betaling mogelijk.
 • Voor alle lessen, zowel de groeps- als de privé lessen geldt de stelregel van tijdige annulering. Dat betekent dat een les minimaal vierentwintig (24) uur voor de les geannuleerd dient te worden om te verplaatsen naar een andere datum. Een les kan geannuleerd worden via e-mail of tekstbericht (messenger, sms).
  In andere gevallen wordt de gemiste les doorberekend zonder dat de verplichting voor Lato bestaat deze les te verzetten.
 • In geval een of meer deelnemers van de groep na aanvang van de cursus voortijds stoppen word ter geen lesgeld geretourneerd.

16. GELD TERUG GARANTIE

Tot op heden zijn wij er trots op te kunnen zeggen dat wij alleen maar tevreden studenten hebben, reden waarom wij de lat hoger leggen en er zeker van zijn dat u veel plezier van onze lessen zult hebben.
Zo niet, dan geven wij uw geld terug. Zie de voorwaarden hieronder.

VOORWAARDEN
• De “Geld terug garantie” is alleen van toepassing op groepslessen (Normaal, Intensief, Conversatie), niet voor privé of semi privé lessen.
• De cursist dient de eerste twee lessen van de cursus waarvoor hij/zij ingeschreven staat volledig bijgewoond te hebben, niet gedeeltelijk.
• Het verzoek om teruggave dient binnen drie (3) werkdagen na de tweede les ingredient te zijn en in ieder geval voor de derde (3e) les.
• De cursist dient het formulier* in te vullen en ofwel via e-mail naar lato te sturen ofwel te overhandigen aan zijn/haar docent of een van Lato’s medewerkers.
• De verzenddatum van de e-mail moet binnen de voorgeschreven drie (3) dagen liggen. In het geval het formulier persoonlijk overhandigd wordt zal de ontvangende persoon – in aanwezigheid van de cursist – duidelijk de datum en tijd van ontvangst op het formulier schrijven de met de cursist mede ondertekenen.
• Het cursusgeld wordt binnen drie (3) dagen teruggestort.

* Het formulier kan worden opgevraagd bij een medewerker van Lato of via this link.