Close account
Continue shopping

Cart

No products in the basket.

Als de storm voorbij is

Na de storm van afgelopen donderdag zijn veel mensen in Nederland en elders veel kwijtgeraakt. De bekende Griekse schrijver Nikos Kazantzakis beschrijft in “Verantwoording aan El Greco” zo’n gebeurtenis en de levensles die hij toen kreeg.

Read more »

When the storm is over

After last Thursdays’ storm, many people in the Netherlands and elsewhere lost much.
The famous Greek writer Nikos Kazantzakis describes in “Report to El Greco” such an event and the life lesson he then got .

Read more »