Close account
Continue shopping

Cart

No products in the basket.

Het symbool van Vergina: de verborgen symboliek achter de stralen van een veelbesproken ‘Zon’.

De gouden kistje van Vergina (Archeologisch Museum van Thessaloniki) Er is veel geschreven en verteld over het veelbesproken symbool van Vergina. sommigen noemen het een ster, anderen noemen het een zon … Het enige dat echter zeker is, is dat ze allemaal verwijzen naar hetzelfde symbool dat is afgebeeld op de gouden kistje die in […]

Read more »

The symbol of Vergina: the unknown symbolisms behind the rays of a much-discussed ‘Sun’.

The golden larnax of Vergina (Archaeological Museum of Thessaloniki) Much has been written and told about the much discussed symbol of Vergina. Some call it a star, others call it a sun … The only sure thing however is that all of them are referring to the same symbol which is depicted on the golden “box” (maybe […]

Read more »